Tag Archives: diyor ve kepçe ile yatırın olduğu yeri kazıyor

Çubuk’un Alevi Köyleri Araştırması Yapıldı

Çubuk Yöresi Alevi köylerinin sosyal ve ekonomik durumları ile Alevi tarikat toplantılarının yapıldığı dergâhların (halkın deyimiyle cem evlerinin) yapısı, bazı köylerin 12 hizmet mensupları ve Alevi ulularının yatırları ile bunların menkıbeleri üzerinde

www.medyagazeteleri.com